Zależy nam na naszym środowisku

Środowisko

Minimalizujemy nasz wpływ na planetę poprzez eko-efektywność i odnawialne źródła energii.
W całej naszej działalności staramy się chronić naszą planetę i ograniczać wpływ na środowisko w ramach naszego zaangażowania w odpowiedzialną produkcję.

Koncentrujemy się na efektywnym zarządzaniu zużyciem energii, emisjami, odpadami operacyjnymi i zużyciem wody, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko.
Posiadamy wieloletni plan mający na celu osiągnięcie redukcji emisji CO2(e) poprzez zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, osiągnięcie znacznych ulepszeń w zakresie efektywności energetycznej i poprawę zaangażowania dostawców w całym naszym łańcuchu dostaw.

Jesteśmy w pełni zgodni z normami środowiskowymi, takimi jak ISO 14001, czy ISO 50001 oraz przepisami regionalnymi, które pozwalają nam być odpowiedzialnymi w naszych działaniach.

W naszej działalności 
uwzględniamy wpływ 
na środowisko naturalne 
oraz otoczenie