Poznaj nas bliżej

Jakość

Obraz

Jakość produkowanych przez Nas produktów jest dla Nas najważniejsza jak i zadowolenie końcowego odbiorcy. 

W celu osiągnięcia wysokiego poziomu satysfakcji wszystkich klientów robimy wszystko żeby nasze produkty i usługi były wysokiej jakości. Dlatego zostały wdrożone certyfikowane systemy zarządzania jakością, zgodnie z międzynarodowymi standardami IATF 16949, ISO 9001 oraz AQAP. 

Każdy pracownik Takoni jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań klienta i wyniki własnej pracy. 
System zarządzania jakością zapewnia, że ​​usterki lub pomyłki są wykrywane w odpowiednim czasie, a analiza przyczyn źródłowych gwarantuje, że nie zostaną one powtórzone w przyszłości.  Narzędzia jakie stosujemy do regularnego monitorowania procesów, analiz i usuwania pojawiających się błędów to między innymi: MSA, SPC, VDA6.3, VDA 6.5, VDA 2, VDA5, VDA19, VDA MLA(RGA) oraz CQI.

Zaangażowanie kierownictwa firmy w rozwijanie kultury jakości oraz zapewnienie zasobów potrzebnych do utrzymania systemu zarządzania jakością widoczne jest na każdym kroku. 

Nasze dążenie do ciągłego doskonalenia i wprowadzania innowacji na każdym etapie produkcji stanowią integralną część filozofii naszego przedsiębiorstwa. 
W procesach planowania wykorzystywane są metody i narzędzia zaawansowanego planowania jakości (APQP, PPAP) w tym studium wykonalności, analiza FMEA, badania rekwalifikacyjne czy próbkowanie i walidacja, które wynikają z analiz danych technicznych i warunków umów. 

W ramach zwiększenia możliwości badawczych współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami zewnętrznymi tj.: BOSMAL, SGS, Textilni Zkusebni Ustav, Uniewrsytetem Bielsko-Bialskim, J.S. Hamilton.

Obraz
Obraz
Obraz