Zależy nam na naszym środowisku

BHP

Obraz

Takoni konsekwentnie przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia (ESH), a także wymagań klientów, społeczności i innych.

Takoni ponadto zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia swojej działalności, stopniowo zmniejszając potencjalny wpływ swoich działań na BHP, koncentrując się na: 

  • zdrowiu, bezpieczeństwie i produktywności pracowników i procesów;     
  • efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych;
  • zapobieganie zanieczyszczeniom.

Takoni regularnie wyznacza i przegląda odpowiednie cele i zadania ESH.
Jesteśmy w pełni zgodni z normą BHP, taką jak ISO 45001 oraz przepisami regionalnymi, które pozwalają nam być odpowiedzialnymi w naszych działaniach.