Zależy nam na naszym środowisku

Ludzie

Nasza siła jako globalnego dostawcy jest bezpośrednio powiązana z talentami i perspektywami naszego personelu, kierownictwa i zarządu. 
Zależy nam na traktowaniu każdego członka zespołu z szacunkiem i tworzeniu kultury, która ceni i promuje etyczne praktyki biznesowe, zgodność i różnorodność.

Dążymy do skutecznego promowania zarządzania prawami człowieka i ochrony praw człowieka poprzez działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom, takie jak wdrażanie i weryfikacja deklaracji zarządzania prawami człowieka oraz przeprowadzanie ocen wpływu na prawa człowieka.
Nasze podstawowe wartości promują nasze programy społeczne poprzez szacunek dla naszych pracowników, tworzenie pozytywnych, długoterminowych relacji z naszymi klientami i wnoszenie konstruktywnego wkładu w społeczności, w których działamy.

Inwestujemy w naszych pracowników, nadal rozwijamy i ulepszamy nasze programy bezpieczeństwa praw człowieka i różnorodności.