Poznaj sektory naszej działalności

Górnictwo

Obraz

Sektor górniczy charakteryzuje się trudnymi warunkami pracy, jak również koniecznością stosowania kosztownych i czasochłonnych metod wydobywania i wzbogacania surowców. 

Dlatego tak ważne dla tej branży jest inwestowanie w innowacyjne technologie zwiększające wydajność i bezpieczeństwo procesów górniczych oraz minimalizowanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Dla branży górniczej Takoni oferuje głównie: 

  • Kompletne systemy rurociągowe z poliuretanowymi powłokami - trudnościeralną i antykorozyjną, w opcji z preizolacją w różnych systemach łączenia elementów rurociągu,
  • Nowe i remontowane koła napędowe z okładziną poliuretanową w systemie transportu podwieszanego, stosowanego w ciągnikach spalinowych, akumulatorowych i urządzeniach manewrowych,
  • Poliuretanowe i stalowo-poliuretanowe odbojniki, zgarniacze, listwy, płyty odporne na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i korozję. 

Nasze materiały górnicze mają dopuszczenia do pracy w strefie zagrożonej wybuchem pyłu węglowego i metanu oraz spełniają wymogi ochrony antykorozyjnej klasy C5.