WYROBY POLIURETANOWE

Systemy rurociągowe

Obraz

Posiadamy technologię pozwalającą na produkcję wykładek trudnościeralnych do rur oraz elementów rurociągu o średnicy DN100 do DN1600 o długości do 12 metrów. 

Wewnętrzna poliuretanowa powłoka typu PUGA® stosowana w rurach i akcesoriach, wykonana jest technologią odlewania rotacyjnego lub grawitacyjnego do formy.

Nasze produkty z powodzeniem znajdują zastosowanie w wielu strategicznych sektorach gospodarki umożliwiając obniżenie kosztów budowy i eksploatacji systemów rurowych oraz poprawiając bezpieczeństwo użytkowników:

Podziemne zakłady górnicze z uwzględnieniem wyrobisk zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i metanu oraz powierzchniowe kopalnie odkrywkowe:

 • systemy podsadzkowe,    
 • systemy PPOŻ,    
 • systemy hydrauliczne,    
 • odwodnienia,    
 • systemy klimatyzacji i wentylacji,    
 • transport osadów oraz innych cieczy i zawiesin wodnych oraz stałych z zakładów przeróbczych,    
 • przesył gazów inertnych
Obraz

Branża spożywcza:

 • rury oraz kształtki do transportu zbóż i pasz,    
 • systemy zabezpieczające elewatory przed ścieraniem i korozją,    
 • systemy transportowe do obróbki wodno-chemicznej płodów rolnych    
 • systemowe rozwiązania dla rozlewni napojów, mleczarni, browarów,     
 • systemy dostawy wody do procesów spożywczych i odprowadzanie ścieków poprodukcyjnych.

Branża wodno – ściekowa:

 • systemy odwodnienia składowisk odpadów poprodukcyjnych i komunalnych,     
 • systemy do melioracji gruntów,    
 • systemy do oczyszczalni ścieków,    
 • elementy osadników i mieszadeł w oczyszczalniach ścieków.

Pozostałe branże:

 • rurociągi gazowe w ramach infrastruktury przesyłowej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych,    
 • systemy odpylania i odżużlania w elektrowniach,    
 • rurociągi do paliw alternatywnych w cementowniach i sortowniach śmieci,    
 • systemy transportu pozostałych materiałów sypkich.
Obraz

Rodzaj połączenia rurowego: 

 • kołnierzowe zgodnie z PN-EN-1092-1 (kołnierze płaskie i szyjkowe w wersji luźnej lub stałej — typy 01, 11, 02+32, 04+34 z przylgami uszczelniającymi typu B1, E/F), 
 • tulejowe (opracowana technologia umożliwiająca spawanie bez ryzyka uszkodzenia     powierzchni poliuretanowej),     
 • rowkowe (złączki szybkiego montażu),     
 • gwintowe,     
 • modyfikowane (kołnierze dostosowane do indywidualnych wymagań inwestora i specyficznej armatury takiej jak zasuwy, przepływomierze itp.),     
 • adapterowe (połączenia elementów rurociągów z różnymi typami przylg uszczelniających). 
   

Posiadamy technologię integrowania uszczelnienia z powłoką wewnętrzną oraz kołnierzem, co umożliwia montowanie naszych rurociągów bez jakichkolwiek dodatkowych uszczelek.

Poliuretan PUGA® cechuje się niższą wartością współczynnika rozszerzalności termicznej w porównaniu z innymi popularnymi tworzywami używanymi jako powłoki wewnętrzne rurociągów skuteczniej chroniąc powierzchnie stalowe przy zmiennej temperaturze medium i otoczenia.

Obraz

Nasze produkty spełniają wymagania m. in. takich norm jak: 

 • PN-EN-1092-1 Kołnierze i ich połączenia,     
 • ISO 2768-1 Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych,     
 • PN-EN ISO 8501 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów,     
 • PN-EN ISO 12944 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich,     
 • PN-EN ISO 2808 Oznaczanie grubości powłoki,     
 • PN-EN ISO 9227 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach, Badania w rozpylonej solance,     
 • PN-EN ISO 6270  Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na wilgoć.

Dopuszczenia przemysłowe* dotyczące: 

 • trudnopalnych i antystatycznych elastomerów poliuretanowych,     
 • rur i akcesoriów stalowych preizolowanych z powłoką wewnętrzną z kompozytu poliuretanowego PUGA® lub bez powłoki wewnętrznej,     
 • rur i akcesoriów stalowych okołnierzowanych, tulejowych dostosowanych do spawania oraz bosych,     
 • rur i akcesoriów czarnych lub ocynkowanych z powłoką wewnętrzną z kompozytu poliuretanowego PUGA® okołnierzowanych, tulejowych dostosowanych do spawania oraz bosych,     
 • rur i armatury z powłoką poliuretanową do kontaktu ze zbożami i produktami zbożowymi oraz wyrobami cukierniczymi,     
 • rur tworzywowych z powłoką lub bez powłoki,     
 • zewnętrznych powłok antypalnych i antystatycznych,     
 • pracy w strefie wymagającej ochrony antykorozyjnej klasy C5 (VH).

* Dopuszczenia dotyczą również stref zagrożonych wybuchem.