Zależy nam na naszym środowisku

ŁAŃCUCH DOSTAW

Obraz

Zrównoważony rozwój i świadomość ekologiczna stanowią podstawę wartości i kultury korporacyjnej Takoni.  Takiej postawy i postępowania oczekuje się również od dostawców Takoni.

Takoni promuje zrównoważony rozwój w całym swoim łańcuchu dostaw. 

 • Dlatego następujące zrównoważone zasady:    
 • Prawa człowieka i standardy pracy    
 • Kontrola eksportu i sankcje ekonomiczne   
 • Ochrona prywatności i danych    
 • Zgodność i pozwolenia środowiskowe    
 • Zarządzanie zasobami naturalnymi    
 • Proaktywne podejście w zarządzaniu środowiskowym    
 • Odpady i redukcja odpadów    
 • Gospodarka wodna    
 • Emisje do powietrza i czyste powietrze    
 • Zarządzanie energią i emisja gazów cieplarnianych

Stanowią wymagania dla dostawców Takoni. Przestrzeganie tych zrównoważonych zasad jest podstawą relacji biznesowych z Takoni.