Zależy nam na naszym środowisku

POLITYKA

Obraz

Mniejsza emisja i mniejsze zużycie wody to tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, które od momentu powstania  firmy stanowią część podstawowej działalności Takoni. 

Oprócz wpływu naszych produktów chcemy także przyczynić się do zrównoważonego połączenia między naszą firmą, społeczeństwem i środowiskiem. Dotyczy to wszystkich działań biznesowych w całym łańcuchu wartości.

Jesteśmy także aktywnym partnerem społeczeństwa, które konfrontuje nas ze swoimi oczekiwaniami. 
Wdrażając nasze zarządzanie CR, nie tylko integrujemy te oczekiwania w naszych wewnętrznych procesach – chcemy także publicznie zobowiązać się do wartości zrównoważonej gospodarki i społeczeństwa.

Jesteśmy w pełni zgodni z normami dotyczącymi Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, takimi jak ISO 26000, czy SA 8000 oraz przepisami regionalnymi, które pozwalają nam być odpowiedzialnymi w naszych działaniach.