CSR

Długo przed powstaniem wytycznych dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu, uczestniczono w wielu obszarach określonych w normie ISO 26 000.

Działania związane z podnoszeniem świadomości oraz budowanie kompetencji w dziedzinie społecznej odpowiedzialności są priorytetem dla Zarządu.

Działalność związana z ISO 26000, skupia się na:

  • poszanowaniu praw człowieka i stosowania dobrych praktyk z zakresu pracy,
  • przestrzegania uczciwych praktyk operacyjnych,
  • prowadzeniu wzajemnie uczciwych relacji z klientami i dostawcami,
  • ciągłemu społecznemu zaangażowaniu w rozwój społeczności lokalnej

 

Standardy środowiskowe wg ISO 14001 oraz bezpieczeństwa wg PN-N/8001 były i są postrzegane i ciągle doskonalone, w reguły ich przestrzegania są wymagane od wszystkich pracowników już od chwili rozpoczynania pierwszych godzin pracy.