Technologia TBT℠

 

TECHNOLOGIA TBT℠

Konwencjonalne metody przygotowania prefabrykatów i następnie wykorzystania ich w produkcji wyrobów gumowo-metalowych obejmują kilka nie powiązanych ze sobą operacji technologicznych wymagających dużego nakładu pracy ręcznej. Procesy te są nie tylko czasochłonne, ale i nie zapewniają powtarzalności właściwości powierzchni w tym jej właściwego odtłuszczenia i rozwinięcia przed kolejną operacją jaką jest nanoszenie powłok adhezyjnych, co w efekcie wpływa na późniejszą jakość, trwałość i skuteczność połączenia metalu z gumą.

 

Dzięki kilkuletnim pracom badawczo-rozwojowym Takoni sp.z o.o. jako jedyny na świecie producent wyrobów gumowych dysponuje unikalną technologią TBT℠, która umożliwia wytwarzanie nowych i/lub znacząco ulepszonych wyrobów gumowo-metalowych. Przedmiotem technologii TBT℠ jest wieloetapowy sposób wytwarzania elementów gumowo-metalowych obejmujący: chemiczny sposób przygotowania powierzchni, pokrycie prefabrykatów metalowych wieloskładnikowymi środkami adhezyjnymi i nałożenie powłoki gumowej na ich powierzchnię w procesie wulkanizacji.

 

Technologia TBT℠ zapewnia wysoką powtarzalność właściwości produkowanych wyrobów metalowo-gumowych przy jednocześnie zmniejszonych kosztach ich produkcji i logistyki, dając zdecydowanie najwyższy poziom ich jakości. Nie bez znaczenia pozostaje aspekt znacznie zmniejszonego poziomu zanieczyszczenia środowiska. Jest to możliwe dzięki obniżeniu zużycia środków adhezyjnych, ograniczeniu zużycia wody (dzięki posiadanemu systemowi jej oczyszczania i użycia w układach zamkniętych). Ponad to, dzięki zaniechaniu użycia wysoce szkodliwych substancji rozpuszczalnikowych technologia TBT℠ nie emituje do środowiska szkodliwych substancji.

 

Innowacyjna technologia TBT℠ gwarantuje uzyskanie:

 

 • Wysokiej jakości połączenia komponentów guma-metal zgodnego z indywidualnymi założeniami projektowymi w zakresie obciążeń statycznych i dynamicznych.
 • Wysoką wytrzymałości wyrobów gumowo-metalowych na obciążenia (w tym ścinające i rozrywające)
 • Odporności na korozję części metalowych nie wulkanizowanych gumą (nabytą niejako gratis), uzyskanej dzięki unikatowej warstwie ochronnej.

 

Dzięki nowym cechom pozyskanym w wyniku wprowadzenia opatentowanej technologii TBT℠ produkty realizowane w tym procesie wpłyną na:

 

 • Podniesienie komfortu użytkowania wyrobów finalnych dostarczanych konsumentowi końcowemu,
 • Wydłużenie cyklu życia produktu,
 • Zmniejszenie awaryjności,
 • Poszerzenie zastosowań produktów w dotychczas niemożliwych zakresach obciążeń i temperatur,

 

Istotą technologii TBT℠ jest sposób wytwarzania elementów gumowo-metalowych charakteryzujący się pełną uniwersalnością w bardzo dużym zakresie gabarytów i kształtów oraz innowacyjnymi cechami w postaci:

 

 • Optycznej kontroli elementów metalowych celem wyeliminowania elementów wadliwych i/lub niezgodnych wymiarowo;
 • Przygotowania powierzchni elementów metalowych w zautomatyzowanej linii zanurzeniowej;
 • Pokrycia elementu metalowego wieloskładnikowymi środkami adhezyjnymi w systemie zautomatyzowanych kabin natryskowych;
 • Wygrzewania elementów metalowych dla trwałej adhezji powłoki klejowej;

 

Technologia TBT℠ ma postać prawa własności przemysłowej. Sprawozdanie o stanie techniki obejmujące rozpoznanie na rynku w Niemczech, USA, Włoszech oraz Finlandii wykazało najwyższą ocenę AAAA tj. potwierdzający stan techniki lecz niepodważający nowości oraz poziomu wynalazczego wynalazku. Na tej podstawie technologia jest przedmiotem zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P.396623 oraz w Swedish Patent and Registration Office pod numerem 1251003-8.