Pracujący weekend!?...

14 mar 2020

Pracujący weekend!?

TAK - zgodnie z zaleceniami i w trosce o naszych pracowników oraz klientów organizujemy pracę zdalną ⌨☣⚠!

Dzięki nasz niezastąpiony dział IT ! Jesteście wielcy!

***
Working weekend!

YES - in accordance with government recommendations and out of concern for our employees and clients, we organize remote work ⌨☣⚠!

Thanks to our irreplaceable IT department ! You are great!

#takoni #bestteamtoworkwith #guma #rubber #puga #pu #elastomers #hardwearingpoliurethanepipelines #pipelines #pipes #covid19 #ISO45001 #ISO26000