Koniec na dzisiaj! Było dynamicznie i...

16 mar 2020

Koniec na dzisiaj! Było dynamicznie i trochę smutno!
Dynamicznie bo mieliśmy sporo pracy aby każdy kto może wystartował pracę zdalną ⌨☣⚠ żeby spełnić oczekiwania naszych klientów!
Smutno bo jutro będzie bardzo pusto w biurach ‍♂☣. Ale takie zalecenie naszego rządu i najważniejsze to dbałość o pracowników.
Jutro kontynuujemy kolejne działania mające na celu ochronę wszystkich pracowników pozostających na terenie firmy! Ich zdrowie, zdrowie ich rodzin jest najważniejsze bo tylko to da nam wszystkim możliwość przetrwania tego trudnego okresu .

***

End for today! It was dynamic and a bit sad!
Dynamically because we had a lot of work so that anyone who can start remote work ⌨☣⚠ to meet the expectations of our customers!
Sad because tomorrow will be very empty in the offices ‍♂☣. But such a recommendation of our government and the most important care for employees.
Tomorrow we are continuing further activities aimed at protecting all employees remaining on the company's premises! Their health, the health of their families is the most important because only this will give us all the opportunity to survive this difficult period .

#takoni #bestteamtoworkwith #guma #rubber #puga #pu #elastomers #hardwearingpoliurethanepipelines #pipelines #pipes #covid19 #ISO45001 #ISO26000