Klauzula informacyjna RODO

 

 

         Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)          administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Takoni Sp. z o.o., 43-346 Bielsko-Biała, ul. Bestwińska 103a

2)         kontakt z Administratorem Ochrony Danych - takoni@takoni.com.pl

3)         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)         odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia oraz  podmioty będące zaangażowane w kontakt

5)         Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w  celach planowania biznesowego)

6)         posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7)         ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8)         podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy