Kariera

Polityka personalna opiera się na doskonaleniu i ciągłym podnoszeniu kwalifikacji zatrudnionych pracowników oraz stwarzaniu im możliwości rozwoju zawodowego, m.in. poprzez udział w szkoleniach i nowych projektach.

Budujemy nasze relacje w oparciu o wzajemny szacunek i stale dbamy o integrację wszystkich pracowników.

Jeśli chcecie dołączyć do naszego zespołu prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym nasz adres: praca@takoni.com.pl

Aktualne oferty pracy - KLIKNIJ

 

Anonimowa ogólnopolska ankieta serwisu www.aplikuj.pl na temat jakości procesów rekrutacji – wypełnij kwestionariusz

Trwa ogólnopolska ankieta online na temat jakości procesów rekrutacji na dzisiejszym rynku pracy. Badanie ma pomóc określić, jakie elementy procesów rekrutacji warto usprawnić i jakie oczekiwania mają kandydaci z różnych branż.

Ankieta przeznaczona jest dla osób zatrudnionych i poszukujących pracy. Pytania dotyczą poszczególnych części rekrutacji, ogłoszeń o pracę oraz praktyk stosowanych przez rekrutujących. Dzięki odpowiedziom internautów otrzymamy informacje, m.in. o tym, czego oczekują specjaliści z poszczególnych branż, co w ofertach przyciąga, a co zniechęca kandydatów i jak proces wyboru pracownika wpływa na wizerunek firmy w oczach rekrutowanych.

Organizatorzy zachęcają wszystkich mających doświadczenia w tym zakresie do udziału w badaniu – trwa od kilku do kilkunastu minut, a dostarczy dużej dawki wiedzy na temat relacji kandydat-pracodawca w Polsce: http://ankieta.aplikuj.pl/.

Badanie online jest anonimowe i ma charakter niekomercyjny. Uzyskane z niego wyniki zostaną poddane analizie i posłużą do stworzenia szczegółowego raportu z opiniami eksperckimi.

Przy okazji tej inicjatywy organizatorzy wspierają Ogólnopolską Akcję Charytatywną „Okruszek”, która udziela pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym.