Jakość

Celem osiągnięcia wysokiego poziomu satysfakcji wszystkich klientów wdrożony został certyfikowany system jakości, zgodnie z międzynarodową specyfikacją IATF 16949.

System jakości obejmuje kontrolę, zapobieganie oraz ciągłe doskonalenie, które pociąga za sobą działania w całej organizacji i umożliwia stałą poprawę poziomu jakości naszych produktów.

Dzięki wysoko rozwiniętej świadomości, że jakość tworzy się w procesach planowania, wykorzystywane są metody i narzędzia  zaawansowanego planowania jakości (APQP, PPAP) w tym  studium wykonalności, FMEA, badania rekfalifikacyjne, próbkowanie i walidację, które wynikają z analiz danych technicznych, warunków umów i wymagań klienta.

Jakość, Środowisko i Bezpieczeństwo zostały określone  w dokumentacji zarządzania w oparciu normy tych systemów zarządzania, zintegrowanych ze sobą na bazie międzynarodowych i polskich norm i specyfikacji technicznych: ISO 9001, IATF 16949, AQAP 2110, ISO 14001, ISO 45001.

Środowisko

Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością jest integralnie związany z wymaganiami środowiskowymi, zawartymi w normie ISO 14001. System Zarządzania Środowiskowego certyfikowaliśmy wykazując:

  • zgodność z przepisami prawa
  • zaangażowanie w ochronę środowiska
  • innowacyjne oraz przyszłościowe myślenie i podejście
  • lepsze zarządzanie ryzykiem środowiskowym, teraz i w przyszłości
  • oszczędności

Dbając o środowisko naturalne, wszystkie nasze działania kierujemy na minimalizację wszelkich odpadów. Te, które powstają, nadzorujemy i utylizujemy zgodnie z wymaganiami norm i przepisów prawa.