Badania i rozwój

Projektowanie i doradztwo w zakresie technicznych wyrobów gumowych i gumowo-komponentowych to nieodłączny element działalności oraz kompleksowości oferowanych usług.

Aktywne uczestnictwo we wczesnych etapach projektowania wyrobu jest niezbędne w zakresie:

 • doboru właściwych materiałów konstrukcyjnych mogących pracować w opisanych przez klienta warunkach aplikacji wyrobu,
 • wykonania analizy technologiczności konstrukcji i doradztwie ewentualnych zmian mających na celu obniżenie kosztów wykonania,
 • projektowania i wykonania oprzyrządowania produkcyjnego wyrobu,
 • przeprowadzenia produkcji próbnej i wykonania prototypów wyrobu wraz z badaniami i pomiarami z wykorzystaniem zaawansowanej techniki skanowania 3D przy użyciu optycznego skanera pomiarowego Breuckmann smartSCAN C4 HE,
 • projektowania procesu produkcji seryjnej wyrobu w oparciu o wykonane prototypy wraz z opracowaniem i przedłożeniem dokumentacji PPAP.

 

Projektowanie procesu wytwarzania wyrobów bazuje na zastosowaniu innowacyjnej metody symulacji komputerowej Virtual Molding opartej na metodzie elementów skończonych (FEM). Proces ten polega przede wszystkim na zastąpieniu fizycznych prób wtryskiwania mieszanki gumowej próbami wirtualnymi jeszcze zanim forma zostanie fizycznie wykonana.

Virtual Molding jest nowym i unikalnym rozwiązaniem technologicznym w branży formowania wtryskowego, stworzona do analizy i optymalizacji procesów, form i detali. Dzięki reologicznemu i termicznemu zbalansowaniu całego systemu, z uwzględnieniem wszystkich jego elementów (hot runner, cold runner, tempering, mold inserts, itd.) uzyskuje się między innymi:

 • krótki czas przygotowania procesu produkcyjnego,
 • gwarancje stabilnego procesu wtryskiwania,
 • pewność stabilnej jakości produkcji,
 • kontrolowany wpływ parametrów procesu na jakość i cechy detali,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy nowoczesny proces szybkiego prototypowania z wykorzystaniem wydruków 3D.

Dzięki temu dla szerokiego spektrum wyrobów istnieje możliwość już na bardzo wczesnym etapie opracowania geometrii wyrobu uzyskania prototypów wykonywanych metodą wydruku 3D w technologii FFF/FDM (Fused Deposition Modeling) przy wykorzystaniu nowoczesnych i unikatowych drukarek 3D polskiej firmy BLIXET.

Drukarki BLIXET umożliwiają wydruk elementów o gabarytach do 700x700x1200mm, a dzięki podgrzewanej komorze roboczej i wykorzystaniu podgrzewanego stołu oraz dwóm głowicom mogącym drukować z materiałów o wysokiej temperaturze topnienia  możliwe jest wykorzystanie praktycznie wszystkich dostępnych dziś surowców stosowanych do wydruków 3D, m.in.:

 • elastomerów termoplastycznych (TPE, TPU, TPV itd.)
 • wysokowytrzymałych materiałów konstrukcyjnych (poliamidy wypełnione włóknem szklanym i węglowym, polioksymetylen, poliestry itd.)
 • standardowych materiałów stosowanych do wydruków elementów o niskich wymaganiach wytrzymałościowych (PLA, ABS, HIPS itd.)

Dwie głowice drukujące umożliwiają jednoczesny wydruk elementów dwukomponentowych lub wydruk skomplikowanych kształtów geometrycznych z wykorzystaniem surowca podporowego rozpuszczalnego w wodzie.

Technologia druku 3D otwiera nowe możliwości zarówno naszym klientom (wydruk funkcjonalnych prototypów z pominięciem kosztów form prototypowych) jak i działowi R&D – dając możliwość szybkiego i efektywnego kosztowo sprawdzenia funkcjonalności projektowanych elementów i rozwiązania różnych problemów na wczesnym etapie projektowania wyrobu.